แคตตาล็อกออนไลน์

  • ขายส่งแบเรียมคาร์บอเนต

    ขายส่งแบเรียมคาร์บอเนต (Barium carbonate) บริษัทขายเคมีภัณฑ์แบเรียมคาร์บอเนต ราคาส่ง ใช้ในอุตสาหกรรมเซรามิกส์เป็นส่วนผสมในการเคลือบ ทำหน้าที่เป็นฟลักซ์ซึ่งเป็นสารช่วยในการปูและการตกผลึกและรวมกับออกไซด์ของสีบางชนิดเพื่อให้ได้สีที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งไม่สามารถทำได้โดยวิธีอื่น ชื่อสารเคมี : แบเรียมคาร์บอเนต ชื่อภาษาอังกฤษ : Barium carbonate สูตรโครงสร้าง : BaCO3 ประโยชน์ : ใช้ในทางเทคนิคเฉพาะบุคคล คุณสมบัติทางเคมี : เป็นผงของแข็งสีขาวไม่มีกลิ่น จุดเดือด : 1450 °C, จุดหลอมเหลว : 811 °C ความคงตัวและการเกิดปฏิกิริยาเคมี : - สารที่เข้ากันไม่ได้ : กรดอินเตอร์ฮาโลเจน - สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง : การสลายตัวจะไม่เกิดขึ้น ถ้าเก็บหรือใช้ตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ - สารเคมีอันตรายที่เกิดจากการสลายตัว : ฟูม/ก๊าซพิษของออกไซด์ของโลหะ - อันตรายจากการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ : ไม่ทราบ การเกิดอัคคีภัยและการระเบิด : - สารนี้ไม่ไวไฟ การจัดเก็บ : - เก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดมิดชิด และมีการป้องกันความเสียหายทางกายภาพ - เก็บในบริเวณที่เย็นและแห้ง - เก็บในบริเวณที่มีการระบายอากาศเพียงพอ - เก็บแยกจากสารที่เข้ากันไม่ได้ และเก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 25 องศาเซลเซียส และหลีกเลียงการสัมผัสกับแสงโดยตรง - ภาชนะบรรจุของสารที่เป็นถังเปล่า แต่มีกากสารเคมีตกค้างอยู่ เช่น ไอระเหย ของเหลว อาจเป็นอันตรายได้ ( เช่น ไอระเหย , ของเหลว) ** แหล่งข้อมูลมาจาก ศูนย์ข้อมูลวัตถุอันตรายและเคมีภัณฑ์ กรมควบคุมมลพิษ

    หมวดหมู่ : ขายส่งและผู้ผลิตเคมีภัณฑ์, การเก็บและขนส่งเคมีภัณฑ์, เคมีภัณฑ์สำหรับอุปกรณ์และเครื่องใช้ของโรงงาน

    ดูรายละเอียด

คำค้นสินค้า