แคตตาล็อกออนไลน์

ขายส่งแบเรียมคาร์บอเนต

คำค้นสินค้า :  แบเรียมคาร์บอเนต
ขอรายละเอียด ขอใบเสนอราคา

ขายส่งแบเรียมคาร์บอเนต (Barium carbonate)

บริษัทขายเคมีภัณฑ์แบเรียมคาร์บอเนต ราคาส่ง ใช้ในอุตสาหกรรมเซรามิกส์เป็นส่วนผสมในการเคลือบ ทำหน้าที่เป็นฟลักซ์ซึ่งเป็นสารช่วยในการปูและการตกผลึกและรวมกับออกไซด์ของสีบางชนิดเพื่อให้ได้สีที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งไม่สามารถทำได้โดยวิธีอื่น

ชื่อสารเคมี : แบเรียมคาร์บอเนต

ชื่อภาษาอังกฤษ : Barium carbonate

สูตรโครงสร้าง : BaCO3

ประโยชน์ : ใช้ในทางเทคนิคเฉพาะบุคคล

คุณสมบัติทางเคมี : เป็นผงของแข็งสีขาวไม่มีกลิ่น

จุดเดือด : 1450 °C, จุดหลอมเหลว : 811 °C

ความคงตัวและการเกิดปฏิกิริยาเคมี :
- สารที่เข้ากันไม่ได้ : กรดอินเตอร์ฮาโลเจน
- สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง : การสลายตัวจะไม่เกิดขึ้น ถ้าเก็บหรือใช้ตามข้อกำหนดที่ระบุไว้
- สารเคมีอันตรายที่เกิดจากการสลายตัว : ฟูม/ก๊าซพิษของออกไซด์ของโลหะ
- อันตรายจากการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ : ไม่ทราบ

การเกิดอัคคีภัยและการระเบิด :
- สารนี้ไม่ไวไฟ

การจัดเก็บ :
- เก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดมิดชิด และมีการป้องกันความเสียหายทางกายภาพ
- เก็บในบริเวณที่เย็นและแห้ง
- เก็บในบริเวณที่มีการระบายอากาศเพียงพอ
- เก็บแยกจากสารที่เข้ากันไม่ได้ และเก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 25 องศาเซลเซียส และหลีกเลียงการสัมผัสกับแสงโดยตรง
- ภาชนะบรรจุของสารที่เป็นถังเปล่า แต่มีกากสารเคมีตกค้างอยู่ เช่น ไอระเหย ของเหลว อาจเป็นอันตรายได้ ( เช่น ไอระเหย , ของเหลว)

** แหล่งข้อมูลมาจาก ศูนย์ข้อมูลวัตถุอันตรายและเคมีภัณฑ์ กรมควบคุมมลพิษ


บริษัท คินสันเคมี จำกัด สำนักงานใหญ่
ที่อยู่ : 9 ถนนสาทรใต้ ซอยสาทร 13 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
แฟกซ์ : 0-2212-1639
เวลาทำงาน : จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-17:30, เสาร์ เวลา 08:30-15:00
พิกัด : 13.719150380579 , 100.52607720706

สินค้าแนะนำ

คำค้นสินค้า